Najvažniji programski paketi

   
   

   
  vMIS 2000

Medicinski informacijski sustav (praćenje pacijenta od prijema do otpusta, uključujući izdavanje računa, povijesti bolesti, nalaza, mišljenja, transfer podataka u HZZO, više od 350 različitih statističkih obrada) namijenjen privatnim liječničkim ordinacijama, poliklinikama, domovima zdravlja i bolnicama

   
     
  KS 2000 Integralni knjigovodstaveni sustav (integralno vođenje knjigovodstvenih promjena na svim klasama kontnog plana) namijenjen malim, srednjim i velikim poduzećima, Ustanovama i državnim zavodima.    
     
  vMAT 2000 Skladišno materijalni informacijski sustav (primke, izdatnice, ponude, predračuni, potvrde narudžbi, otpremnice, VP računi, otpremnice u maloprodaju, statističke obrade uključujući koeficient obrtaja, automatiziranu pripremu minimalnih i maksimalnih količina, virmani…). Skladišta se vode po nabavnim cijenama sa izlazom robe po FIFO metodi, te eventualno po prosječnim cijenama, ali samo za područje vlastite proizvodnje.Programski paket namijenjen je malim, srednjim i velikim veleprodajnim i proizvodnim poduzećima.    
     
  vFIN 2000 Knjigovodstevni sustav (Saldakonti kupaca i dobavljača, obračun kamata, opomene, glavna knjiga, virmani…) namijenjen malim i srednje velikim korisnicima.    
     
  KadEv Evidencija djelatnika (“kadrovska evidencija”, hijerarhijska sistematizacija radnih mjesta, evidencija više od 100 podataka o djelatniku, pračenje staža, koeficienata, statistički izvještaji, izdavanje rješenja) namijenjena malim, srednjim i velikim korisnicima    
     
  Plaća Obračun plaće (Samostalno definiranje metodologije obračuna s praktički neograničenim brojem elemenata, rekapitulacije obračuna, rada, virmani, porezne kartice, ID obrasci, M4 obrasci, transfer podataka u poslovne banke, kumulativni izvještaji…). Pojedini naši korisnici samo u oblasti rada imaju definirano više od 100 različitih elemenata. Programski paketnamijenjen malim, srednjim i velikim korisnicima.    
     
  Pos PC Kasa”, programski paket koji postoji u dvije inačice (samostalni POS, te POS direktno povezan na naš skladišno materijalni sustav vMAT2000, s mogućnošću veleprodaje i maloprodaje po neograničenom broju vrsta definicija cijene a sve na PC kasi). Program je, zavisno od verzije, namijenjen manjim i većim dućanima, kao i diskontima    
     
  CaffeRest Posebna inačica “PC kase” za korištenje u Caffe-ima, odnosno restoranima    
     
  Evidencije Specijalizirani programski paket za praćenje i evidentiranje proizvođaća vina te ostale evidencije implementiran u Hrvatskom zavodu za vinogradarstvo i vinarstvo    
     
  Fakturiranje Programski paket za fakturiranje (prvenstveno usluga) namijenjen malim srednjim i velikim korisnicima.    
     
  UrZap Programski paket za urudžbiranje ulazne dokumentacije, te upravne predmete namijenjen malim, srednjim i velikim korisnicima.    
     
  Ostalo:Veći broj manjih programkih paketa:
   
     
  vMatNar
Modul za naručivanje robe
Mogućnost automatiziranog naručivanja prema predračunima, potvrdama narudžbe, odnosno Minimalnoj i maksimalnoj zalihi.
Programski paket vezan je uz vMAT 2000

   
     
  POK
Knjiga prihoda i rashoda, te knjiga prometa
Knjige za privatne liječničke ordinacije i obrte    
     
  Praćenje nosilaca troška Mogućnost evidentiranja troškova, faznog fakturiranja…
Programski pakezt vezan je uz vMAT 2000
   
     
  Programi i fazi projekta ili razvoja    
     
  Prijamni zapisnik ...    
     
  Forenzika ...    
     
  Izvještajni sistem ...