Povratak na po?etnu stranicu             

FINANCIJSKO KNJIGOVODSTVO


 

S0165 E-Excel Add-In 

Ovaj modul je izravna veza izme?u Exact programskog paketa i  Microsoft Excela, koji omogu?uje korisniku kreiranje izvje?taja u Excel okru?enju prema njegovim zahtjevima, obliku i potrebama.

S1000 E-Account (Financijsko knjigovodstvo)

E-Account pru?a : 

S1011 E-Fixed Assets (Osnovna sredstva)

Koristi postoje?e financijske informacije za kreiranje i knjigovodstveno vo?enje administracije osnovnih sredstava, ukratko:

S1015 E-Credit Management 

Ovaj modul pro?iruje mogu?nosti analize i rada sa salda-kontima kupaca i dobavlja?a, neke od dodatnih mogu?nosti  jesu:

S1020 E-Multi Currency (Vi?e valutno poslovanje)

Ovaj modul omogu?uje rad sa vi?e nov?anih valuta kroz cijeli Exact programski paket:

 

S1030 E-Electronic Banking (Elektronsko bankarstvo)

E-Electronic Banking omogu?uje slijede?e:

S1050 E-Budget (Bud?et)

E-Budget je modul koji olak?ava pra?enje prihoda i tro?kova:

S1055 E-Cost Analysis (Analitika tro?ka)

E-Cost Analysis omogu?uje slijede?e:

   

Vrh           

SKLADI?NO-MATERIJALNO KNJIGOVODSTVO


E-Invoice (Fakturiranje)

S1155 E-Sales Analysis  (Analiza prodaje)

Op?irna statistika prihoda po:

Grafi?ka prezentacija i statistika.

S1200 E-Sales Order (Narud?a kupca)

Omogu?uje potpunu obradu narud?bi kupaca:

S1222 E-Price Management (Cjenici)

Omogu?uje izradu i rad cjenika artikala koji mogu biti specifi?ni po:

  S1300 E-Stock & Purchase Control 

Ovaj modul omogu?uje slijede?e:

S1325 E-Serial/Batch (Registar serijskih brojeva)

(Samo u kombinaciji sa E-Sales Order i E-Stock Control).

Omogu?uje:

Svaka transakcija vezana uz njih mo?e se transparentno pratiti kroz sve module.

S1332 E-Bill of Materials (Sastavnica materijala)

Omogu?uje:

  S1345 E-Back to Back Order

(Samo u kombinaciji sa E-Sales Order i E-Stock Control).

Mogu?nost izrade narud?be dobavlja?u u slu?aju manjka odre?enih artikala pri prodaji, automatsko povezivanje primki i dovr?enje prekinutog procesa prodaje.

 

Vrh            

KNJIGOVODSTVO PROJEKATA


S1400 E-Project

E-Project omogu?uje pra?enje tro?ka na projektnoj osnovi.

Potpuno je integriran sa ostalim modulima Exacta ?to zna?i da svaka transakcija nastala u modulima E-Sales Order, E-Invoice, E-Stock or E-Account mo?e biti povezana na odre?eni projekt.

U slu?aju ?elje pra?enja i registracije rada strojeva potreban je modul E-Fixed assets.

E-Account modul je obavezan.

Kratki pregled mogu?nosti:

Vrh   

The Oyster replica watches uk Perpetual rolex replica Deepsea's steel case is equipped with a drain valve at 9 o'clock. When the diver decompresses in the uk replica watches high pressure chamber, it relieves the excessive pressure accumulated inside the case and protects the diver's watch from the replica watches. damage.