Povratak na po?etnu stranicu

Exact Holding B.V.

Usredoto?iv?i svoja osnovna poslovna djelovanja u prodaju, marketing, distribuciju i razvoj programskih rje?enja profesionalnog poslovnog knjigovodstva, logistike i proizvodnje, u zadnjih 16 godina Exact Group je pro?irila svoju tr?i?nu poziciju tako da je dobila prepoznatljivi globalni status na tr?i?tu profesionalnih knjigovodstvenih i ERP rje?enja.

Osnovana 1984., Exact Group je tokom godina dovela do internacionalizacije svoja programska rje?enja tako da je sada prisutna u preko 50 zemalja diljem svijeta.. Exact si je postavio za cilj da postane jedan od najve?ih proizvo?a?a i isporu?ioca poslovnog software-a za ERP i e-poslovnih rje?enja do godine 2002 na globalnom tr?i?tu.

Ta strategija se zasniva na uvjerenju da samo pove?anje instaliranja svojih programskih kod krajnjih korisnika, organizacija mo?e opstati u brzorastu?oj i promjenjivoj industriji poslovnog software-a. U posljednjih 16 godina, Exact se je razvio u jednog od vode?ih davatelja poslovnih rje?enja sa globalnom bazom korisnika od 160.000+ instaliranih licenci u vi?e od 100 zemalja. Exact trenutno zapo?ljava negdje oko 1.800 osoba, od kojih 70% ima zavr?ene fakultete.

Proizvodi i usluge

Exact Software nudi financijski i administrativni software u ?irokom rasponu modula koji su potpuno integrirani da zadovolje specifi?ne potrebe svakog klijenta. Software je veoma prilagodljiv sa svojom modularno??u kao i platformama na kojima radi <DOS// Windows/Windows NT>. Njegova funkcionalnost je uspje?no prilago?ena da zadovolji internacionalne potrebe za svaku zemlju, kao npr., vi?ejezi?no korisni?ko su?elje koje mo?e biti razli?ito za svakog korisnika, vi?e-valutnost, i naravno, posebne funkcionalnosti ovisne o dr?avnom zakonodavstvu.

Trenutno Exact daje rje?enja za mala i srednja poduze?a ili ?ak multinacionalne kompanije sa razli?itim implementacijskim zahtjevima ili industrijskim sektorom, od proizvodnje, prodaje i distribucije do trgovanja i uslu?nih djelatnosti. Svaki Exact modul je dovoljno prilagodljiv da zadovolji lokalne industrijske standarde i individualne zahtjeve.

Rolex Oyster replica watches uk Perpetual Rolex Deepsea model 126660, steel case, diameter 44 mm, steel one-way rotating outer ring, 60 minute scale outer ring with black Cerachrom ceramic word ring, molded numbers and scales with PVD coating technology plated with platinum swiss replica watches, D-blue lacquered dial, central hour, minute and second hand, fast-paced flashing calendar, stop-second performance, 18 ct white gold, easy-to-read Chromalight night light dot markers and hands, drain valve replica watches online, Ringlock system case And nitrogen alloy steel compression ring, round arched blue crystal mirror with a thickness of 5.5 mm, steel and 5-grade titanium basereplica watches.

Suo?avaju?i se sa stalnim promjenama kako u zakonodavnom tako i tehni?kom nivou, Exact te promjene uspje?no rje?ava stalnim pobolj?anjem svojih proizvoda tako da oni i dalje zadovoljavaju potrebe za svaku zemlju. Sa ugovorom o odr?avanju korisnik dobije veliki raspon usluga:

Konzultantski timovi u svakoj od zemalja osiguravaju brzu i laku implementaciju za svaki projekt ? od lokalnog klijenta do velikih korporacija koje se rasprostiru u vi?e zemalja. U svim ovim slu?ajevima, konzultanti i voditelji projekta dr?e se Exact-ove strukturne metodologije implementacije da bi se osiguralo da rje?enje bude provedeno na vrijeme, unutar financijskog plana i o?ekivanja klijenta.